Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Αραϊλούδης 6973771992

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευγενία Χατζηαθανασίου 6972706363

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασιλική Σαμόκιν 6975922353

ΤΑΜΕΙΑΣ: Ευγενία Νικολαΐδου 6972449336

ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Κασικτσής 6977086647

ΜΕΛΟΣ: Ευαγγελία Γοτουχίδου 6986077483

ΜΕΛΟΣ: Αριστέα Στεργιάδου 6945547812