Λύκειο


 • Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Ελληνική Γλώσσα:
  α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία : 5
  β) Νέα Ελληνική Γλώσσα : 2
  γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία : 2
 2. Θρησκευτικά : 1
 3. Ιστορία : 2
 4. Μαθηματικά :
  α) Αλγεβρα : 3
  β) Γεωμετρία : 2
 5. Φυσικές Επιστήμες:
  α) Φυσική : 2
  β) Χημεία : 2
  γ) Βιολογία : 2
 6. Ξένη Γλώσσα : 2
 7. Φυσική Αγωγή : 1
 8. Πολιτική Παιδεία: 2
 9. Εφαρμογές Πληροφορικής :1

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

 1. Αρμονία : 2
 2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
 3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
 4. Ιστορία της Μουσικής : 1
 5. Υποχρεωτικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο 1
 6. Ατομικό Όργανο Επιλογής : 1
 7. Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής) : 2
 8. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) : 2

Γ. Μάθημα Επιλογής Μουσικής Παιδείας: 1

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
 1. Θρησκευτικά : 1
 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία : 2
 3. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4
 4. Ιστορία : 2
 5. Φιλοσοφία: 1
 6. Άλγεβρα : 3
 7. Γεωμετρία : 2
 8. Φυσική: 2
 9. Χημεία : 2
 10. Βιολογία : 2
 11.  Ξένη Γλώσσα : 2
 12. Φυσική Αγωγή : 1
 13. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ:2

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5 ΩΡΕΣ

Α) Ανθρωπιστικών Σπουδων - Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Αρχαία Ελληνικά Γλώσσα και Γραμματεία : 3
 2. Λατινικά: 2
Β) Θετικών Σπουδών - Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Μαθηματικά : 3
 2. Φυσική : 2

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας 11 ΩΡΕΣ

 1. Αρμονία: 2
 2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 1
 3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική : 2
 4. Μορφολογία : 1
 5. Ατομικό ΄Οργανο επιλογής : 1
 6. Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής) : 2
 7. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) : 2


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 1. Θρησκευτικά : 1
 2. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 6
 3. Φυσική Αγωγή : 2
 4. Αγγλικά: 1
 5. Ιστορία (βάσει προσανατολισμού): 2
 6. Μαθηματικά (βάσει προσανατολισμού): 2

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 18 ΩΡΕΣ

Α) Ανθρωπιστικών Σπουδων - Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Αρχαία Ελληνικά : 6
 2. Λατινικά : 6
 3. Ιστορία : 6

Β) Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών - Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Μαθηματικά : 6
 2. Φυσική : 6
 3. Χημεία : 6

Γ) Θετικών Σπουδών και Υγείας - Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Φυσική : 6
 2. Χημεία : 6
 3. Βιολογία : 6

Δ)Οικονομίας και Πληροφορικής -  Υποχρεωτικά ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Μαθηματικά : 6
 2. Πληροφορική : 6
 3. Οικονομία: 6

Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας

 1. Αρμονία : 2
 2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων: 1
 3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική: 2
 4. Ατομικό Όργανο Επιλογής: 1
 5. Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής): 2
 6. Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας): 2

Γ. Μαθήματα Επιλογής 4 ΩΡΕΣ (2+2)

 1. Αρμονία:2 
 2. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων : 2
 3. Αρχές Οργάνωσης και Διοικησης: 2
 4. Ιστορία της Τέχνης: 2
 5. Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας II: 1
 6. Ατομικό Όργανο Επιλογής: 2
 7. Επεξεργασία Χορικού: 2
 8. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική:2
 9. Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας: 2
 10. Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων :2
 11. Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας :2
 12. Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ: 2
 13. Σχέδιο γραμμικό: 2
 14. Ελεύθερο Σχέδιο: 2
 15. Β΄ Ξένη Γλώσσα: 2