Κατατακτήριες

Από το Μουσικό Σχολείο Πτολ/δας ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για την Β' / Γ' Γυμνασίου, Α' Λυκείου. Οι κενές θέσεις θα ανακοινωθούν από τη Δ/νση Β'/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης και θα κοινοποιηθούν από το Σχολείο το αργότερο μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους και οι εξετάσεις θα δοθούν το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο Σχολείο (ΥΑ Γ2/3850/1998, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την 60235/Γ7/2011 ΥΑ). 

Δείτε την εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων στους παρακάτω συνδέσμους 


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΛΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ