Γυμνάσιο

  • Α ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά: 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα :2
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση: 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία: 3
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4 -Φυσική: 1
6. Βιολογία: 1
7. Γεωγραφία: 1
8. Αγγλικά: 2
9. Γερμανικά ή Γαλλικά: 2
10. Φυσική Αγωγή: 2 (η 2η ώρα Φυσικής Αγωγής στις τάξεις Α΄ και Β΄ τουΓυμνασίου θα είναι Ελληνικοί Χοροί

11. Πληροφορική: 1
12. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά: 1
β) Ιστορία Τέχνης: 1
γ) Θέατρο: 1

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη: 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη: 2
3. Κριτική Μουσική Ακρόαση: 1
4. Χορωδία: 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2 (Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)» του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν να δημιουργούνται διάφορα δόκιμα είδη μουσικών συνόλων: οργανικά, φωνητικά και συνδυασμοί αυτών)


Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο: 1
7. Ταμπουράς:  1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής: 2

  • Β΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά: 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:2
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση: 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 2 
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:2
α) Γλωσσική Διδασκαλία: 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4
6. Φυσική: 2
7. Χημεία: 1

8. Βιολογία : 1

9. Γεωγραφία: 1
10. Αγγλικά: 2
11. Γερμανικά ή Γαλλικά:  2
12. Φυσική Αγωγή: 2
13. Πληροφορική: 1
14. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά: 1
β) Θέατρο: 1

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη: 2
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρία και Πράξη: 2
3. Ιστορία της Μουσικής: 1
4. Χορωδία: 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους): 2
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο: 1
7. Ταμπουράς:  1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής: 2

  • Γ΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α. Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά: 1
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Αρχαία Ελληνικά κείμενα από μετάφραση: 2
β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: 2
3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία:
α) Γλωσσική Διδασκαλία: 2
β) Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά: 4
6. Φυσική: 2
7. Χημεία: 1
8. Βιολογία: 1
9. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 1
10. Αγγλικά: 2
11. Γερμανικά ή Γαλλικά:  2
12. Φυσική Αγωγή: 1
13. Πληροφορική: 1
14. Αισθητική Αγωγή:
α) Καλλιτεχνικά: 1
β) Θέατρο: 1

Β. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας
1. Ευρωπαϊκή Μουσική − Θεωρία και Πράξη& Εισαγωγή στην Αρμονία: 3
2. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική − Θεωρίακαι Πράξη: 2
3. Ιστορία της Μουσικής: 1
4. Χορωδία: 2
5. Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας και άλλου είδους): 2
Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα:
6. Πιάνο: 1
7. Ταμπουράς:  1
8. Ατομικό Όργανο Επιλογής: 2